inner_head_02

การใช้ปั๊มในอุตสาหกรรมเคมี

ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรมของจีน อุตสาหกรรมการวิจัยทางเคมี ฯลฯ ผู้ประกอบการจีนสามารถเปรียบเทียบความหลากหลายและโครงสร้างของปั๊มที่ใช้ในอุตสาหกรรมการจัดการสารเคมี และสามารถแนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ดีขึ้นปั๊มแรงดันลบคือปั๊มสุญญากาศขนาดเล็กเนื่องจากมีหนึ่งไอดีและหนึ่งหัวฉีดและหนึ่งหัวฉีดไอเสีย และสามารถสร้างแรงดันสุญญากาศหรือแรงดันลบที่ทางเข้าอย่างต่อเนื่อง แรงดันบวกเล็กน้อยจึงเกิดขึ้นที่หัวฉีดไอเสียปั๊มหมุนเวียนระเหยเป็นปั๊มไหลขนาดใหญ่และไหลตามแกนในแนวแกนต่ำ ซึ่งใช้เป็นพิเศษสำหรับการบังคับหมุนเวียนของเครื่องระเหยในแอมโมเนียมฟอสเฟต การผลิตเกลือสุญญากาศด้วยกรดฟอสฟอริก อลูมินา โซดาไฟ อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมอื่นๆปั๊มหอยโข่งสุขาภิบาลเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อแปลงพลังงานเป็นความเร็วหรือพลังงานจลน์และแรงดันของของเหลวที่ถูกสูบแล้วไปเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ปัจจุบันมีผู้ผลิตปั๊มสุญญากาศในประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทเคมีแล้ว ยังมีช่องว่างระดับประเทศจำนวนมากในประเทศของเรา

1. ข้อกำหนดสำหรับเครื่องสูบน้ำในกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางเคมีนักเรียนขนส่งสื่อ: ในการผลิตอุตสาหกรรมเคมี ปั๊มดูดสุญญากาศใช้ในการขนส่งสื่อสะอาด เช่น น้ำ น้ำมัน หรือวัสดุอื่น ๆในสองแง่มุมนี้ การวิเคราะห์ผ่านการออกแบบและการใช้งานค่อนข้างง่ายแต่ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเมคคาทรอนิกส์จะแตกต่างกันไปตามประเภทและลักษณะของตัวกลางที่ทำปฏิกิริยาเคมีที่กำลังขนส่งในกรณีส่วนใหญ่ สื่อเคมีหมายถึงการใช้สื่อบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างมากสื่อที่ขนส่งมีความผันผวนหรืออุณหภูมิต่ำ หรือมีฤทธิ์กัดกร่อนมากกว่าในขณะเดียวกันก็เป็นไปตามข้อกำหนดของการปิดผนึกอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้มีการรั่วไหลด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเวลาและการสึกหรอในการเรียนรู้ของผู้คน ประสิทธิภาพการปิดผนึกก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน และการรั่วไหลจะเพิ่มขึ้นสื่อเคมีที่หลากหลายนำมาซึ่งข้อกำหนดที่หลากหลายสำหรับปั๊มปล่อยสุญญากาศ

1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพารามิเตอร์ของกระบวนการก่อสร้างระหว่างกิจกรรมการผลิตสารเคมีจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำที่ไม่มีความสามารถในการควบคุมต้นทุนกระบวนการในการผลิตสารเคมีและกระบวนการชีวิตไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้อย่างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงในสภาวะต่างๆ เช่น สภาพอากาศ วัตถุดิบ ฯลฯ อาจส่งผลต่อความเสถียรของระบบทั้งหมดการควบคุมเป็นวิธีการผลิตสารเคมีเพื่อค้นหาจุดที่ค่อนข้างสมดุลในการควบคุมตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเสถียรของระบบในกระบวนการสอนการปรับทั้งหมด ปั๊มดูดสุญญากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการปรับแต่ง ปั๊มดูดสูญญากาศต้องทนต่อความต้องการของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงช่วงการไหล ความดัน กระแสและอุณหภูมิ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์ไฟฟ้าแบบปรับความเร็วรอบได้ที่ตำแหน่งสำคัญในกระบวนการผลิตเส้นโค้งลักษณะเฉพาะของปั๊มสูบจ่ายสุญญากาศแบบต่างๆ จะปรับสถานะการทำงานของปั๊มให้ตรงกับความต้องการสื่อการลำเลียงที่ระดับเทคโนโลยีต้องการ เพื่อให้ได้สถานะการทำงานที่เสถียรของการควบคุมพารามิเตอร์ของการผลิตสารเคมีโดยอัตโนมัติโดยให้ผลดี


เวลาที่โพสต์: 22 เมษายน-2022